Forum Gladiatorius (27)
Banka (10)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (15)
Knihovna (20)
Lázně (20)
Negotium X (11)
Skladiště (13)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy Devata_Legie. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.