Forum Gladiatorius (22)
Banka (15)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (20)
Knihovna (20)
Lázně (20)
Negotium X (15)
Skladiště (10)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy ---+=Legie.Vikingu=+---. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.