Přesto zaútočit ?


marcelx
Úroveň 90
Životy
70 %
Zkušenost
96.4 %
Síla
274
Dovednost
513
Obratnost
558
Odolnost
45
Charisma
622
Inteligence
352
Zbroj 12473
Poškození 315 - 361
Pozor

Jakmile tento předmět nasadíš, získá duševní pouto.Popis postavy

normální z masa a kostí ,s vůlí býka , odolností slona a silou lvapožádám hráče, pokud mi pošlou PM ohledně přijetí do gildy, o sebekritickou úvahu o jejich schopnostech(statech) a o trpělivost u odpovědi na tuto PM...
děkuji....


Už v dobách dávných byla zrada jedním z prostředků, jak získat něco ve svůj prospěch, a proto není nic snažšího než se obklopit gladiátory,kteří víc než na zradu myslí na pomoc bližnímu svému. Proto si vážím Fafnira, Canallluse da Vinci, pavelca1998, kteří se rozhodli kráčet společně se mnou cestou nesnadnou a trnitou, a je samozřejmostí, že jakákoli křivda a zrada spáchaná na nich bude potrestána!!!!!!!